ETKİNLİKLER

Bizans Çalışmaları Araştırma Merkezi Eğitim Semineri - 1

 
 
 
ZANAAT, İNANÇ VE SANATIN BİN YILLIK BERABERLİĞİ: BİZANS DÜNYASINDA DUVAR RESMİ GELENEĞİ
 
YRD. DOÇ. DR. B. TOLGA UYAR
NEVŞEHİR HACl BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ


5-6 MAYIS 2017

Bizans İmparatorluğu ve çevresinde (Balkanlar, Kafkaslar ve Rusya) anıtsal bezeme için kullanılan en yaygın teknik olan duvar resmi (fresco-secco, secco), imparatorluğun kendisinden daha fazla yaşamış ve yayıldığı tüm Ortodoks coğrafyasında inanç ve kültürün, ikona geleneğiyle birlikte, en özgün görsel ifade şekli olagelmiştir. Rönesans ve Aydınlanma Çağı sanat kuramının haksız yere "köhne" olarak nitelendirdiği Bizans anıtsal resim geleneği, kökleri Yeni Platoncu düşünceye dayanan farklı estetik anlayışına rağmen, aslında bir hayli değişken ve zengindi. Yaklaşık binyıllık dönem boyunca Bizans kimliğiyle şekillenmiş geniş topraklardaki sanat üretimini yansıtan sözkonusu gelenek iki bin beş yüz civarında kilisenin resim programlarının oluşturduğu zengin bir külliyatla günümüze ulaşmıştır.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. B. Tolga Uyar Boğaziçi Üniversitesi Bizans Çalışmaları Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen, toplam iki gün ve 12 saatlik eğitim seminerinde Bizans dünyasındaki bu zengin ve canlı resim geleneğini farklı yönleriyle ele aldı. Uyar resim teknikleri ve metodları, ressamlar ve üretim süreci, ikonografi ve ikonoloji, mekan ve duvar resmi, stilistik akımlar ve estetik, duvar resmi ve sosyal, tarihi, kültürel bağlamı ana başlıkları altında geniş bibliyografik bilgiler sundu ve bu alanlarda yapılan yeni çalışmaları tanıttı. 

 

YRD. DOÇ. DR. B. TOLGA UYAR

Doktora derecesini Paris 1, Panthéon-Sorbonne Üniversitesi’nden almış olan Tolga Uyar, başta Kapadokya’daki Bizans anıtsal resmi olmak üzere, Bizans sanatı, mimarisi ve arkeolojisi alanlarında uzmanlaşmıştır. Dr. Uyar 1996 yılından beri bir çok yüzey araştırması ve arkeolojik kazı/projede çalışmıştır. « Sanatın arkeolojisi »’ne metodolojik yaklaşımlar, Ortaçağ Akdeniz’inde, yazılı, sözlü, görsel ve maddi kültürler arası etkileşimler, aynı dönemde farklı dinler ve halk inançları arasındaki kesişimler ve sanat üretimine bağlı olarak « kimlik » sorunsalı, ilgi alanları arasındadır. 2011 yılından beri Koç Üniversitesi’nin “Byzantine Cappadocia in Context” adlı yüksek lisans ve doktora düzeyindeki yaz okulu kapsamında dersler veren Dr. Uyar, 2015 yılından itibaren de Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümünde yardımcı doçent olarak görev yapmaktadır.

 

 

Etkinlik fotoğraflarını görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

 

 

Zanaat, İnanç ve Sanatın Bin Yıllık Beraberliği