HABERLER

İkinci Yıllık Uluslararası Lisansüstü Edinburgh Bizans Konferansı

Kabul Etme, Benimseme ve Yenilik: Hristiyan ve İslam Dünyaları arasında Bizans

Kabul etme ve benimseme (yeniden kullanma, taklit veya çeşitlendirme olarak) uzun zamandır Bizans edebiyatı, sanatı, mimarisi ve arkeolojisi için gerekli araçlar olarak kabul edilmiş olmakla birlikte yenilikler hâlâ görece erken bir aşamadadır.

Bu konferansın asli konusu diyalogtur; Bizans ve komşu kültürler arasındaki diyalog. 30 Kasım - 1 Aralık 2018 tarihlerinde gerçekleşecek konferansın ev sahipliğini Edinburgh Üniversitesi Geç Antik Dönem ve Bizans Çalışmaları Araştırma Grubu yapacaktır. Konferansta, 5. ve 15. yüzyıl arasındaki herhangi bir dönemde Bizans ve komşuları arasındaki diyalog ve anlatımın bu üç temel biçimi (kabul etme, benimseme ve yenilik) incelenecektir. Kesinleşmiş Bizans ve İslam uzmanı iç konuşmacıların yanında, Prof. Claudia Rapp (Viyana), Dr. Andrew Marsham (Cambridge) ve Fr. Justin Sinaites (St. Catherine’s, Mt. Sinai kütüphanecisi) kesinleşen konuşmacılar arasındadır. 

Hem diğer kültürlerden Bizans'a hem de Bizans'tan diğer kültürlere yapılan aktarımlara vurgu yapan bildiriler özellikle teşvik edilmektedir. Aşağıda olası başlık örneklerini görebilirsiniz:

- Hristiyan ve İslam Dünyalarından önce: Bizans içerisinde Klasik Yunan ve Latin mirasının kabulü ve benimsenmesi; kültür, metin, kanun, cinsiyet, sembolizm, sanat vs. bakış açıları
- Bizans, İslam Dünyası, Latin Avrupa ve imparatorluklar arasındaki çağdaş alışverişler ve taklit girişimleri (kültür, metin, cinsiyet, kanun, sembolizm vs. konseptleri)
- Sanatsal benzerlikler (görsel sanat, heykel, resim vs.); ister bir tanıtım ya da yasak sonucu olarak, ister Doğu ile Batı arasındaki bir kültürel alışveriş veya özdeşleştirme ifadesi ya da türü olarak
- Bizans ve komşuları arasındaki diyalog ve/veya etkileşimin delili olarak lüks malların veya evde kullanılan nesnelerin üretimi, dolaşımı ve talep edilmesi
- Kent düzeni ve kırsal çevre: Şehirlerde ve kırsal bölgelerde askeri, sivil ve dini mimari; Bizans ve komşu güçler arasındaki ortak bağlantı ve özellikler
- Çeşitli birincil kaynak türleri göz önünde bulundurularak, Akdeniz'deki Bizans etkileşimlerinin yorumlanmasına yönelik disiplinlerarası yaklaşımlar

Organizasyon Komitesi,

M. Barber, A. Grant, M. Huggins, M. Randazzo ve M. Riso