HABERLER

Konferans: Homeros'tan Hatzi-Yavruda'ya; Yunan geleneğinde sözlü anlatım unsurları

29-30 Eylül 2018 tarihlerinde Atina'daki Danimarka Enstitüsünde "Homeros'tan Hatzi-Yavruda'ya; Yunan geleneğinde sözlü anlatım unsurları" başlıklı konferans gerçekleştirilecektir. Bu konferans, Atina Kapodistrian Ünversitesi ile Atina Danimarka Enstitüsü'nün işbirliğiyle düzenlenmektedir.

Bu konferansla amaçlanan Antik Çağ'dan 20. yüzyılın hikaye anlatıcı topluluklarına kadar, Yunan geleneğindeki sözlü olarak üretilen ve yayılan hikayeleri çeşitli yönleriyle analiz etmek ve tartışmaktır.

Yunan geleneği içerisindeki farklı tür ve dönemlerden; klasik, filoloji, Bizans çalışmaları, folklor ve kıyaslamalı edebiyat gibi farklı akademik alanlardan sözlü anlatım çalışmalarının yanısıra sözlü ve yazılı edebiyat arasındaki karşılıklı ilişki ya da farklı kültürlerle olan etkileşim üzerine yapılan çalışmalar kabul edilmektedir. Modern dönem için folk hikayelerine özellikle önem verilecektir. 

İki gün sürecek olan konferansta dört açılış bildirisi sunulacaktır. Bildirileri sunacak kişiler, Atina Üniversitesi Folklor Bölümü'nde Emeritus Profesör olarak görev alan Michalis Meraklis, Kuzey Danimarka Üniversitesi Klasik Dönem Bölümü'nde Emerita Profesör olarak görev alan Carolina Cupane ve Harvard Üniversitesi Modern Yunanca Bölümü'nde Emerita Profesör olarak görev alan Margaret Alexiou ile onunla ortak bir bildiri sunacak olan sanatçı Katerina Samara'dır.

Konferans etkinlikleri Monography Series of The Danish Institute'te (MoDIA) yayımlanacaktır.