HABERLER

Konferans: Roman Azizleri. 4. yüzyıldan 12. yüzyıla Roman, Hagiografi ve Romans

Bu konferansta amaçlanan, Batı'da; Bizans'ta ve İran'da hagiografiyle ilgili yazılan antik dönem roman materyallerinin kalıcılığını ve Orta Çağ romantizmindeki roman ve/veya hagiografi dizilerinin devamlılık gösterdiği durumları incelemektir. Aşağıdaki anlatım geleneklerinden iki veya üçü arasındaki kesişmeleri araştıran bildiriler beklenmektedir.

       1. Yunanca romanlar (hem günümüze ulaşan hem de kısmen korunmuş olan), Latince romanlar, Yahudi romanları ve "fringe roman" ile "biyografik roman" adı verilen eserler dahil olmak üzere antik dönem roman kurgusu

       2. Yunanca, Latince, Arapça, Ermenice, Gürcüce, Etiyopyaca ve Kıptice yazılan yaşam ve şehitlik hikayeleri, hagiografi romansı ve öğretici masallar

       3. Batı, Bizans veya İran'da Orta Çağ romansı.

Bu uluslararası konferans, 22-24 Kasım 2018 tarihlerinde Ghent'te gerçekleştirilecektir.

Onaylanan Açılış Konuşmacıları: Prof. Kate Cooper (Royal Holloway, Londra Üniversitesi), Prof. Stratis Papaioannou (Brown Üniversitesi)

Bu konferans, Ghent Üniversitesi "Novel Saints. Studies in Ancient Fiction and Hagiography" adlı ERC-StaG projesi araştırma ekibi tarafından düzenlenmektedir.

 

                                                     

Daha fazla bilgi için lütfen https://www.ugent.be/pirenne/en/news-events/events/novelsaintsconference-2018.htm adresini ziyaret edin.