HABERLER

Yaz Okulu Duyurusu

 

Koç Üniversitesi AKMED Yaz Okulu: Antik Çağ'dan Bizans Dönemi'ne Para Tarihi ve Numismatik  

 

İki haftalık yoğun kursta, Arkaik Çağ’dan Bizans Dönemi’ne (MÖ c. 650 – MS 1453) para tarihi ve numismatik konusu geniş bir kronolojik çerçevede ele alınacaktır. Dersler, Prof. Dr. Oğuz Tekin (Koç Üniversitesi, İstanbul) ve Dr. Peter van Alfen (American Numismatic Society, New York) tarafından verilecektir. Numismatiğe yeni başlayanları hedefleyen kurs, eski Yunan, Roma ve Bizans numismatiğine giriş niteliğinde olup katılımcılara bir yandan temel numismatik bilgisini vermeyi öte yandan arkeoloji, tarih ve sanat tarihi alanlarındaki çalışmalarında numismatiğin bir araç olarak nasıl kullanılabileceğini göstermeyi amaçlamaktadır.

Koç Üniversitesi ile Suna & İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi tarafından ortaklaşa düzenlenen Yaz Okulu, 3-14 Temmuz 2017 tarihleri arasında AKMED’te (Antalya) yapılacaktır. Türkiye’deki bazı özel ve kamu müzelerinin zengin koleksiyonlarıyla çevredeki bazı ören yerleri ziyareti de kurs kapsamında gerçekleştirilecektir. Derslerin İngilizce yapılacağı kursa, lisans ve lisansüstü düzeyde Koç Üniversitesi öğrencilerinin yanı sıra Türkiye’deki ve yurt dışındaki üniversitelerden öğrenciler de başvurabilir. Öğrenci olmayanlardan da sınırlı sayıda başvuru kabul edilebilecektir. Nitelikli öğrencilerden bir kısmına tam veya yarım burs verilebilecektir.

Broşür için tıklayınız