HABERLER

Konferans Çağrısı

Alman Doğu Çalışmaları Konferansı sadece Almanya'nın en büyük profesyonel Doğu çalışmaları toplantısı olmakla kalmayıp, aynı zamanda dünyanın en önemli oryantalist kongrelerinden biridir. Çalışma alanları antik dönemlerden modern zamanlara kadar uzanır ve coğrafi olarak Kuzey Afrika ve Asya'yı da içerir. Konferans her yıl farklı bir üniversiteyle çalışan Deutsche Morgenländische Gesellschaft (DMG) tarafından düzenlenmektedir. 

Konferansın bu yılki teması "Asya, Afrika ve Avrupa" olarak belirlendi. Bu geniş tema içerisinde organizatörlerin özellikle öne çıkardığı iki temel konu bulunuyor:

- Özellikle Doğu'nun Avrupa üzerindeki etkisi olmak üzere, antik çağ ve ortaçağda Doğu-Batı arasında bilgi alışverişi

-  Batı akademik dünyasının Doğu kültürü ve tarihine olan artan ilgisi ve bu ilginin özellikle son dönemlerdeki içeriği

Seçilen tema özellikle yukarıdaki konuları kapsayan tartışmalar üretmeyi amaçlıyor ancak farklı konulardaki panel, sunum ve çalıştaylar da abul ediliyor. 

İlgili araştırmacıların 31 Mart 2017 tarihine kadar https://dot2017.abstract-management.de/ adresine özetlerini göndermeleri gerekiyor.