HABERLER

Konferans Duyurusu

Bu uluslararası ve disiplinlerarası konferansın temel amacı Geç Antik Çağ, Ortaçağ, Bizans ve İslam tarihi, arkeoloji, arkeometri, nümizmatik, filoloji ve papiroloji de dahil olmak üzere birçok farklı disiplinden uzman ve araştırmacıları biraraya toplayarak çoğunlukla bir dönüm noktası olarak kabul edilen 8. yüzyıla farklı bakış açıları getirmektir. 

Konferans organizatörleri Stefan Esders, Silvia Polla, ve Tonio Sebastian Richter 8. yüzyılın politik, ekonomik ve kültürel değişimlerini, kentsel ve kırsal yerleşim paternlerini ve parasallaşma durumunu bölgesel incelemelerle arkeolojik veriler üzerinden işleyen bildirileri kabul ettikleri gibi özellikle Arap istilası sonrası dönemde arkeolojik ve yazılı kaynakları karşılaştırmalı olarak kullanan bildirileri de desteklemektedirler. Konferansın yoğunlaştığı başlıca konular ise Batı ve Doğu Akdeniz'de Vizigot, Merovenj ve Lombard Krallıkları, Bizans İmparatorluğu ve Emevi devleti dönemlerinde arkeolojik stratigrafi, yerleşim tarihi, ticaret ve kültürel etkileşimlerdir. 

Tematik oturumların açılış konuşmacıları: 

Sauro Gelichi (Venice)

Stefan Heidemann (Hamburg)

Richard Hodges (Rome)

Andreas Kaplony (Munich)

Cécile Morrison (Paris/Dumbarton Oaks)

Bernhard Palme (Vienna)

Paul Reynolds (Barcelona)

Jean Christoph Treglia (Aix en Provence)

Joanita A. C. Vroom (Leiden)

Christopher Wickham (Oxford)