HABERLER

Vefat İlanı-Melek Delilbaşı (1947-2022)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Türkiye’de Bizans çalışmalarının duayenlerinden Prof. Dr. Melek Delilbaşı’nı zamansız bir şekilde kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Uzun akademik kariyeri boyunca Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde öğretim üyeliği yapan Melek Delilbaşı, ayrıca Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Bizans-Osmanlı tarihi dersleri verdi ve Selanik Aristoteles Üniversitesi, King’s College London, British Museum ve Dumbarton Oaks Research Library gibi kurumlarda araştırma faaliyetlerinde bulundu. 1990 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi bünyesinde kurduğu Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nın Başkanlığı görevini 2005 yılına kadar yürüttü. Aynı fakültede Tarih Bölümü Başkanlığı (1989-1994), Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığı (1995-2012) ve Dekanlık (1995-2001) görevlerinde bulundu. Kurucu üyelerinden olduğu Bizans/Doğu Roma İncelemeleri Türkiye Milli Komitesi’nin Başkanlığını 2006 yılından günümüze kadar yürüten Prof. Delilbaşı, 2005 yılından itibaren Uluslararası Güneydoğu Avrupa Çalışmaları Derneği’nde (AIESEE) Başkan Yardımcısı olarak da görev yaptı.

Prof. Dr. Melek Delilbaşı’nın geç dönem Bizans, Ortaçağ Balkan ve erken dönem Osmanlı tarihi alanlarını kapsayan bilimsel araştırmaları, özellikle Selanik, Yanya ve Tırhala bölgelerinde Bizans hakimiyetinden Osmanlı hakimiyetine geçiş sürecine odaklanmaktaydı. Bulletin – Association Internationale d’Etudes du Sud-Est Européen, Turkish Review Quarterly Digest, Tarih Araştırmaları Dergisi, Belleten ve Turchia gibi akademik dergilerde yayımlanmış çok sayıda makalesinin yanı sıra, kitapları arasında Johannis Anagnostis, Selânik’in Son Zaptı Hakkında Bir Tarih (II. Murad Dönemine Ait Bir Bizans Kaynağı) (Ankara, 1989); (M. Arıkan ile), Hicrî 859 Tarihli Sûret-i Sancak-ı Tırhala, 2 cilt (Ankara, 2001); İki İmparatorluk Tek Coğrafya: Bizans’tan Osmanlı’ya Geçişin Anadolu ve Balkanlar’daki İzleri (İstanbul, 2013) bulunmaktadır. Melek Delilbaşı Türkiye ve tüm dünyadaki meslektaşları ve öğrencileri tarafından büyük bir özlemle anılacak.