HABERLER

Kongre Duyurusu

Günümüzde Yunanistan, Bulgaristan ve Türkiye sınırları içinde kalan Trakya, Ege Denizi ile Karadeniz; Balkanlar ve Anadolu arasında önemli bir geçiş yolu üzerinde yer almaktadır. Arkeolojik bulguların Prehistorik Çağlara kadar uzandığı tespit edilmiştir. Trakya’da MÖ 7. yüzyıldan itibaren kolonizayon hareketlerinin bir sonucu olarak Batı Anadolu ve Yunanistan etkileri maddesel kalıntılar üzerinden takip edilebilmektedir. MÖ 5. yüzyılda yaşanan dönemsel Pers istilaları ve Odrys Hanedanı'nın hakimiyeti sonrasında bölge MÖ 346'da Makedonya hakimiyeti altına girmiştir. Roma İmparatorluk Dönemi'nde ise “Thrakia Eyaleti” Provincia Thrakia statüsünü almıştır. Batı Roma’nın yıkılmasının ardından MS 8. yüzyıla kadar Bizans Hakimiyeti’ne girmiştir. Farklı siyasal süreçlerin kültürel izlerini taşıyan önemli bulgulardan biri olan seramik, üretim faaliyetleri, ticari ilişkiler, günlük yaşam, dinsel ritüeller, ölü gömme gelenekleri gibi pek çok alanda önemli ipuçları vermektedir. Bu kongre Prehistorik Çağlar’dan Bizans Dönemi sonuna kadar Trakya Bölgesi ve yakın çevresinden ele geçen buluntuların değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Konu başlıkları aşağıda yer almaktadır.

Kongreye sözlü bildiri ile katılmak isteyenlerin Türkçe, İngilizce, Almanca ya da Fransızca bildiri özetlerini (en fazla 300 kelime) 30 Aralık 2016 tarihine kadar, thrace.congress@gmail.com adresine göndermeleri gerekmektedir. Kabul edilen bildiriler 15 Ocak 2017 tarihinde açıklanacaktır.

Bildiri çağrısına buradan ulaşabilirsiniz.