HABERLER

Açık Ders: Bizans Başkentinde Ticaret

Boğaziçi Üniversitesi, “Şehrin Halleri” konuşma serisi kapsamında, Doç. Dr. Koray Durak “Bizans Başkentinde Ticaret” başlıklı bir konuşma verecektir.

Tarih: 20 Şubat 2020, 19.30

Mekan:  Demir Demirgil Salonu, Güney Kampüs, BÜ

Tel: 0212 359 46 43

Derslerin ön koşulu yok ama yerlerimiz sınırlı olduğu için ders kotası var. Lütfen katılım isteğinizi, nilgun.orhan@boun.edu.tr adresine bildiriniz.

Duyuruya https://buplus.boun.edu.tr/event/bizans-baskentinde-ticaret  adresinden ulaşabilirsiniz.

Özet: Bin yılı aşan bir süre Bizans İmparatorluğuna başkentlik yapan Constantinopolis/Konstantinoupolis, coğrafi konumu, yüksek nüfusu ve alım gücü ile Geç Antik Çağ ve Orta Çağ boyunca Akdenizi'nin en önemli ticaret merkezlerinden biri olmuştur. Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü'nden Doç. Dr. Koray Durak, Bizanslılarca "Kentlerin Kraliçesi" diye anılan İstanbul'un iktisadi ve ticari hayatını anlatırken katılımcıları dönemin atölye ve pazarlarına götürecek, yerli ve yabancı tüccarlarla tanıştıracak.

Özgeçmiş: 2008 yılında itibaren Boğaziçi Üniversitesi, Tarih Bölümü’nde  Bizans ve Akdeniz tarihi üzerine lisans ve lisansüstü dersler veren Koray Durak’ın araştırma alanları Bizans ve Ortaçağ İslam dünyasında iktisadi ve ticari hayat ve Ortaçağ Bizans ve Arap yazınında coğrafi imgelemdir. 2011 yılı Türkiye Bilimler Akademisi, Genç Bilim Adamı ödülü alan Koray Durak, Konstantinoupolis üzerine yerli ve yabancı yayınlarda makaleler yazmıştır. Şu anda Bizans İmparatorluğu ile İslam dünyası arasında gerçekleşen farmakolojik madde ticareti üzerine bir kitap yayınlama hazırlığındadır.

 

Koray Durak Açık Ders Ticaret