HABERLER

Bildiri Çağrısı: "Theandrites: Byzantine Philosophy and Christian Platonism (284-1453)"

 Uluslararası Neoplatonik Araştırmalar Derneği konferansı 10-14 Haziran 2020  tarihleri arasında gerçekleşecektir. "Theandrites: Bizans Felsefesi ve Hristiyan Platonizmi" paneline bildiri göndermek için son tarih 1 Şubat 2020'dir. Bildiri özetleri (maks. 300 kelime) Sarah Wear (swear@franciscan.edu) ve Frederick Lauritzen'e (frederick.lauritzen@new.oxon.org) gönderilmelidir.

Panelin içeriği hakkında detaylı bilgi için sitemizin İngilizce versiyonunu ziyaret ediniz.