HABERLER

Bildiri Çağrısı: Byzantium between East and West

The Mediterranean Historical Review, David Jacoby'in Akdeniz tarihi alanındaki yaşam boyu başarılını anmak için “Doğu ile Batı Arasında Bizans” temasına adanmış özel bir sayı yayınlamayı amaçlamaktadır. 

Bildiri gönderimi için son gün 20 Mart 2020'dir.

Detaylı bilgi için aşağıdaki adresi ziyaret ediniz.

 https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09518967.2019.1594088