HABERLER

Konferans: Drugs in the Medieval World

Akdeniz dünyası, on birinci yüzyılın ortalarından itibaren, kültürlerarası etkileşimler için geçmişte olduğundan bile daha büyük bir ölçüde merkez görevi yapmıştır. Farmakoloji alanı, ilaçların idaresi gibi uygulama ile ilgili konuları içerdiği için tüm toplumsal sınıflardan çok sayıda insanın gündelik hayatına etki etmesi nedeniyle, hem toplumsal hem de kültürel anlamıyla bu tarihsel bağlam içerisinde özellikle önem taşır. Ancak bu alandaki kıyaslamalı çalışmalar da Bizans, İslam ve Latin Batı gelenekler ile bilgi değiş tokuşu sürecinde olan Yahudiler gibi azınlıkta olan etnik-dinsel grupların görevi de dahil olmak üzere, farklı Akdeniz gelenekleri arasındaki karşılıklı ilişkiler üzerine yapılan çalışmalar da az sayıdadır. Bu konferansta, çok daha detaylı ve eleştirel bir anlatım yaratma amacıyla ortaçağ Akdeniz'indeki farklı kültür ve bölgeler arasındaki etkileşimle ilgili deliller üzerinde bir tartışmayı ve araştırmayı teşvik etmek amaçlanmaktadır. Böylelikle, diğerlerine ek olarak aşağıdaki konu başlıklarına da odaklanarak bilim insanları ve öğrenciler arasındaki diyaloğun güçlendirilmesi amaçlanmaktadır:

  • Farmakolojik bilginin aktarılması
  • İlaç deneyleri ve ilaç terapisi
  • Bir meta olarak ilaç (ör. ticaret, diplomasi tüketim)
  • Tıp harici ilaçlar (ör. büyü, simya)
  • Ortaça farmakolojisinde yeni materyallerin keşfi