HABERLER

Uluslararası Çalıştay: Crossing Rivers in Byzantium and Beyond


"Bir sınırı geçmek her zaman etkileyicidir, o sınır sadece bir dere olsa bile"
(V. S. Pritchett, Geographical Magazine, Aralık, 1942)

 

Bu çalıştay, Viyana Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü'nden Dr. Galina Fingarova tarafından yürütülen "Bizans Taş Köprüleri: Materyal Deliller ve Kültürel Anlam" projesinin bir parçası olarak organize edilmektedir. Projeyi Avusturya Bilim Fonu (FWF), Elise-Richter Programı finanse etmektedir.

Bu proje, mimarinin ve kültürel tarihin göz ardı edilen Bizans taş köprüleri konusuna odaklanmaktadır. Dördüncü ve beşinci yüzyıllar arasında, Bizans İmparatorluğu'nun yönetimi altındaki bölgelerde inşa edilen bu tür mimari anıtların özellikleri incelenmektedir. 

Bu çalıştayda projenin araştırma konuları ve metodolojik yaklaşımlar, bunları daha kapsamlı bir bağlama yerleştirerek genişletilecektir. Bu çalıştayda, nehirlerin sahip olduğu eşsiz arazi ve sınır belirleme özelliği ile gerçek ve sembolik anlamda bir bağlantı aracı olarak sağladıkları geçişler üzerine disiplinlerarası bir anlatım teşvik edilmektedir. Bizans İmparatorluğu'nun hem bölgesel hem de kronolojik sınırlarının aşılması amaçlanmaktadır. 

Açılış Konuşması: Profesör Jim Crow (Edinburgh Üniversitesi)

 

Daha fazla bilgi için lütfen http://bridges.univie.ac.at/about/en/crossing-rivers-cfp/ adresini ziyaret ediniz.