ETKİNLİKLER

Bizans Çalışmaları Yüksek Lisans ve Doktora Bursları (2021-2022)

 

                 (I) MELLON VAKFI BİZANS ÇALIŞMALARI YÜKSEK LİSANS BURSU

Boğaziçi Üniversitesi Bizans Çalışmaları Araştırma Merkezi, 2021-2022 akademik yılında Tarih Bölümü’nde Bizans çalışmaları alanında yüksek lisans yapacak üç kişiye burs verecektir. Burslar Tarih Bölümü yüksek lisans programına bu yıl başvuracak yeni öğrencilere açıktır.

Mellon Vakfı tarafından desteklenen bursun miktarı senelik net 6.000 dolardır. Kabul edilen adaylar burs aldıkları süre boyunca belirlenen akademik şartları yerine getirmelidirler. Aksi takdirde bursları kesilebilir. Yurtdışında yaşayan yabancı bursiyerlere sağlık sigortası ve havayolu masrafları için kullanılmak üzere ve bir kereye mahsus net 1.500 doları geçmeyen destek sağlanacaktır. Bursiyerler hiçbir kurumda çalışıyor olmamalıdır.

Son başvuru tarihi: 3 Haziran 2021 (20:00 yerel saat)

Başvuru prosedürü:

Adaylar Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nün yüksek lisans programının başvuru prosedürünü izlemelidir. Adayların, byzantinestudies@boun.edu.tr adresine e-mail ile ya da 3 Haziran 2021 tarihinde girecekleri yazılı sınavda cevaplarının bulunduğu kağıda, burs başvuru isteklerini iletmeleri gerekmektedir. Bunun dışında herhangi bir ilave belgeye ihtiyaç yoktur. 

Tarih Bölümü’ne başvuru prosedürü için: http://adaylar.boun.edu.tr/tr-TR/Anasayfa

İletişim adresi:  byzantinestudies@boun.edu.tr

 

                 (II) MELLON VAKFI BİZANS ÇALIŞMALARI DOKTORA BURSU

Boğaziçi Üniversitesi Bizans Çalışmaları Araştırma Merkezi, 2021-2022 akademik yılında Tarih Bölümü’nde Bizans çalışmaları alanında doktora yapacak bir kişiye burs verecektir. Burs Tarih Bölümü doktora programına bu yıl başvuracak yeni öğrencilere açıktır.

Mellon Vakfı tarafından desteklenen bursun miktarı senelik net 9.000 dolardır. Kabul edilen aday burs aldığı süre boyunca belirlenen akademik şartları yerine getirmelidir. Aksi takdirde bursu kesilebilir. Başarılı adayın yurtdışında yaşayan bir yabancı öğrenci olması durumunda, sağlık sigortası ve havayolu masrafları için kullanılmak üzere ve bir kereye mahsus net 1.500 doları geçmeyen destek sağlanacaktır. Bursiyer hiçbir kurumda çalışıyor olmamalıdır.

Son başvuru tarihi: 3 Haziran 2021 (20:00 yerel saat)

Başvuru prosedürü:

Adaylar Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nün doktora programının başvuru prosedürünü izlemelidir. Adayların, byzantinestudies@boun.edu.tr adresine e-mail ile ya da 3 Haziran 2021 tarihinde girecekleri yazılı sınavda cevaplarının bulunduğu kağıda, burs başvuru isteklerini iletmeleri gerekmektedir. Bunun dışında herhangi bir ilave belgeye ihtiyaç yoktur. 

Tarih Bölümü’ne başvuru prosedürü için: http://adaylar.boun.edu.tr/tr-TR/Anasayfa

İletişim adresi: byzantinestudies@boun.edu.tr

 

                 (III) MELLON VAKFI KISA DÖNEM YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA SEYAHAT BURSLARI

Boğaziçi Üniversitesi Bizans Çalışmaları Araştırma Merkezi, 2021-2022 akademik yılında Mellon Vakfı’nın desteğiyle, Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nde Bizans çalışmaları alanında yüksek lisans ve doktora yapmakta olan öğrenciler için kısa dönem araştırma bursları verecektir. Bursun amacı, başarılı olan adayın Türkiye içinde ve dışında katılacağı dil kurslarının, konferansların veya araştırma amaçlı yapacağı seyahatlerin masraflarını karşılamak olup, 2021-2022 akademik yılı içerisinde yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda harcanmak üzere en fazla 1.500 dolar destek sağlanacaktır.

Adaylar başvurularını 30 Haziran 2021 tarihinden önce Bizans Çalışmaları Araştırma Merkezi’ne ulaştırmalıdır. Başvuru dosyası İngilizce olmalı ve yapılacak harcamaların bütçesi, niyet mektubu, (araştırma amaçlı ise, araştırma projesinin 1.500 kelimeyi geçmeyecek özeti), detaylı CV ve akademik transkript içermelidir.

Başvurular e-posta ile elektronik formatta gönderilmelidir. 

E-posta: byzantinestudies@boun.edu.tr