ETKİNLİKLER

Konuşma: Dr. Christos Malatras, “The Earthly Order: Social Stratification in Late Byzantium”

2014-2015 yıllarında Atina Akademisi’nde doktora sonrası araştırmacı olarak çalışan ve şu anda TÜBİTAK Araştırma Bursu sahibi olarak Boğaziçi Üniversitesi’nde çalışmalarını sürdüren Christos Malatras, 10 Aralık’taki konuşmasında Bizans toplumunda hiyerarşik düzenin nasıl kurulup işlediği üzerine bir konuşma verdi. Malatras’a göre, geç dönem Bizans dünyasında toplumsal düzen bir yandan siyasi güç, iktisadi farkılıklar ve soyluluk gibi etmenlerin oluşturduğu eşitsizlikler üzerine kurulu iken, diğer yandan hayırseverlik mekanizmaları ile söz konusu eşitsizlikler katlanılabilir düzeye çekiliyordu.