ETKİNLİKLER

Bizans Çalışmaları Araştırma Merkezi Eğitim Semineri - 2

Bizans Çalışmaları Araştırma Merkezi Eğitim Seminerleri'nin ikincisi "Geç Antik Devir ve Erken Bizans Yazıtlarının Tarihi Kaynak Olarak Değerlendirilmesi", Prof. Dr. Mustafa H. Sayar eğitmenliğinde 4-5 Mayıs 2018 tarihlerinde 25 kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

4 Mayıs Cuma günü Merkez'imizde 2 blok ders gerçekleştirilmiştir. 5 Mayıs Cumartesi günü yine Merkez'de yapılan 3 saatlik dersin ardından, eğitim İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde devam etmiştir. Müze gezisi sırasında yazıtlar yakından incelenme fırsatı bulunmuş ve sonrasında katılımcıların seminer boyunca edindikleri bilgileri değerlendirmelerini kapsayan bir uygulama çalışması yapılmıştır. Fotoğrafları ve seminerin içeriğiyle ilgili bilgileri aşağıda inceleyebilirsiniz.

 

               
Eğitimin ardından sertifika almayı hak kazanan değerli seminer katılımcıları, Prof Dr. Mustafa H. Sayar ve 
Merkez müdürümüz Prof. Dr. Nevra Necipoğlu ile birlikte

 

           
Yoğun geçen eğitimin ardından Merkezimizin önünde bir hatıra fotoğrafı
                            

 

             
İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde devam eden Seminer'den kareler      

   

       

               

  

 

                       

    

 
                 Prof. Dr. Mustafa H. Sayar, yapılan uygulamalı çalışmanın sonuçlarını değerlendirirken                   

 

 


GEÇ ANTİK DEVİR VE ERKEN BİZANS YAZITLARININ TARİHİ KAYNAK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

Prof. Dr. Mustafa H. Sayar
İstanbul Üniversitesi

4-5 Mayıs 2018

Roma’nın Bizans’a dönüşme aşaması olarak bilinen geç antik çağda (M.S. 4.-7. yy.), başkenti Konstantinopolis’e taşınan devletin resmi dini Hristiyalık olmuş ve merkeziyetçi bir yönetim sisteminin temelleri atılmıştır. Latincenin en azından devletin hukuki belgelerinde ve resmi yazışmalarında kullanılmasına önem verilmiş ise de, 6. yy. sonundan itibaren Latincenin günlük hayatta kullanımının çok azaldığı ve zaten doğuda yüzyıllardır yaygın olarak kullanılan Grekçenin devletin resmi dili haline geldiği anlaşılmaktadır. Ancak, Grekçeyi kullanan imparatorlar ile onların yönettiği devlet kendini Romalı olarak tanımlamaya devam etmiştir.

Bu seminer kapsamında değişim sürecine ilişkin geç antik çağ ve erken Bizans dönemi tarihçilerinin anlattıklarının yazıtlardaki izdüşümünün, Balkanlar, Anadolu ve Doğu Akdeniz coğrafyası odaklı bir incelenmesi öngörülmektedir. Seminerde interaktif bir çalışma yöntemi uygulanarak katılımcıların yazıt metinlerini sadece çözümlemeleri ve çevirilerini yapmaları değil, aynı zamanda metinleri tarihi kaynak olarak değerlendirmeyi de öğrenmeleri hedeflenmektedir. Bu amaçla günlük hayatın önemli bir parçası olan mezar yazıtlarının yanı sıra, idari yapı hakkında bilgi veren onurlandırma ve yapı yazıtları ile dini yapı hakkında fikir veren adak yazıtları ile tuğla damgaları, ağırlıklar ve mühürler gibi dönemin siyasi ve ekonomik tarihinin yazımına katkıda bulunan eserler incelenecektir. Ayrıca erken Bizans dönemi yazıtlarında kullanılan terminoloji, kısaltmalar ve değişen yazım biçimi ile harf karakterleri örneklerle anlatılacaktır.

 

PROF. DR. MUSTAFA H. SAYAR

Doktora derecesini 1989 yılında Viyana Üniversitesi’nden almış olan Mustafa H. Sayar, yüksek öğrenimi ve doktora çalışmaları sırasında Klasik Filoloji, Klasik Arkeoloji ve Eskiçağ Tarihi ile Bizantinistik alanlarında eğitim görmüştür. Meslek hayatına lisans eğitimini tamamladığı İstanbul Üniversitesi’nden sonra asistan olarak görev yaptığı İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nde başlayan Mustafa H. Sayar, bu görevi sırasında İstanbul’un eskiçağ, geç antik çağ ve Bizans dönemi yapılarıyla ve diğer eserleriyle doğrudan ilgilenme fırsatı bulmuş, doktora tezine konu olan Marmara Ereğlisi çalışmalarından ötürü de İstanbul’un Güneydoğu Trakya bölgesindeki arazisi ve Trakya’daki diğer eskiçağ ve Bizans dönemi eserleri üzerinde incelemeler yapmıştır. Güney Anadolu’da Toros dağları ile Akdeniz arasında yer alan Kilikia bölgesinde de çalışan Mustafa H. Sayar, bu bölgede çok yaygın olan Roma ve Bizans yerleşimleri ve yerleşim coğrafyası ile bu yerleşimlerde bulunmuş olan yazıtlar üzerinde çalışmaktadır. 1998 ile 2002 yılları arasında Federal Almanya’nın Köln ve Bonn üniversitelerinde araştırmacı olarak çalışmalarını sürdüren Mustafa H. Sayar, 2003 yılında İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde Profesör olarak görev yapmaya başlamıştır. İstanbul Üniversitesi’ndeki eğitim ve öğretim görevinin yanı sıra, eskiçağ ve geç antik devir tarihi coğrafyası, yerleşim tarihi ve epigrafisi alanında çalışmalarını sürdürmektedir.

 

ÖĞRENCİ BURSLARI VE BAŞVURU KOŞULLARI

Seminere katılım ücretsiz olup, etkinlik sırasındaki öğle yemekleri ve ikram ile İstanbul dışından gelecek katılımcıların ulaşım masrafları Merkez tarafından karşılanacaktır. Seminer sonunda katılımcılara sertifika dağıtılacaktır.

Katılmak isteyenlerin, giriş düzeyinde Grekçe bildiklerini kanıtlayan bir belge ve seminerin eğitimlerine veya mesleki gelişimlerine yapacağı katkıyı belirttikleri bir niyet mektubu ile 24 Nisan 2018 tarihine kadar e-posta ile başvurmaları rica olunur.

İletişim ve başvuru için: byzantinestudies@boun.edu.tr