ETKİNLİKLER

Bizans Çalışmaları Yüksek Lisans ve Doktora Bursları

 

                 (I) ANDREW W. MELLON BİZANS ÇALIŞMALARI YÜKSEK LİSANS BURSU

Boğaziçi Üniversitesi Bizans Çalışmaları Araştırma Merkezi, 2018-2019 akademik yılında Tarih Bölümü’nde Bizans çalışmaları alanında yüksek lisans yapacak üç kişiye burs verecektir. Burslar hem Tarih Bölümü yüksek lisans programına bu yıl başvuracak yeni öğrencilere hem de bölüme kayıtlı yüksek lisans öğrencilerine açıktır.

Andrew W. Mellon Vakfı tarafından desteklenen bursun miktarı iki yıl boyunca senelik net 6.000 dolardır. Kabul edilen adaylar burs aldıkları süre boyunca belirlenen akademik şartları yerine getirmelidirler. Aksi takdirde bursları kesilebilir. Yurtdışında yaşayan yabancı bursiyerlere sağlık sigortası ve havayolu masrafları için kullanılmak üzere ve bir kereye mahsus net 1.500 doları geçmeyen destek sağlanacaktır. Bursiyerler hiçbir kurumda çalışıyor olmamalıdır.

Adaylar Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nün yüksek lisans programının başvuru prosedürünü izlemelidir. Bursa başvurmak için niyet mektuplarında burstan faydalanmak istediklerini belirtmeleri yeterlidir. Herhangi bir ilave belgeye gerek yoktur. Son başvuru tarihi 13 Nisan 2018'dir (17:00 yerel saat).

Başvuru prosedürleri için:

http://adaylar.boun.edu.tr/en-EN/Home

http://hist.boun.edu.tr/content/student-application-information

 

Halihazırda Tarih Bölümü’nde yüksek lisans yapan öğrenciler İngilizce bir niyet mektubu ve transkriptleri ile 4 Mayıs 2018 tarihine kadar Bizans Çalışmaları Araştırma Merkezi’ne burs için başvurabilirler.

İletişim adresi: byzantinestudies@boun.edu.tr

 

                 (II) ANDREW W. MELLON BİZANS ÇALIŞMALARI DOKTORA BURSU

Boğaziçi Üniversitesi Bizans Çalışmaları Araştırma Merkezi, 2018-2019 akademik yılında Tarih Bölümü’nde Bizans çalışmaları alanında doktora yapacak bir kişiye burs verecektir. Burs hem Tarih Bölümü doktora programına bu yıl başvuracak yeni öğrencilere hem de bölüme kayıtlı bulunan doktora öğrencilerine açıktır.

Andrew W. Mellon Vakfı tarafından desteklenen bursun miktarı üç yıl boyunca senelik net 9.000 dolardır. Kabul edilen aday burs aldığı süre boyunca belirlenen akademik şartları yerine getirmelidir. Aksi takdirde bursu kesilebilir. Başarılı adayın yurtdışında yaşayan bir yabancı öğrenci olması durumunda, sağlık sigortası ve havayolu masrafları için kullanılmak üzere ve bir kereye mahsus net 1.500 doları geçmeyen destek sağlanacaktır. Bursiyer hiçbir kurumda çalışıyor olmamalıdır.

Adaylar Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nün doktora programının başvuru prosedürünü izlemelidir. Bursa başvurmak için niyet mektuplarında burstan faydalanmak istediklerini belirtmeleri yeterlidir. Herhangi bir ilave belgeye gerek yoktur. Son başvuru tarihi 13 Nisan 2018'dir (17:00 yerel saat).

Başvuru prosedürleri için:

http://adaylar.boun.edu.tr/en-EN/Home

http://hist.boun.edu.tr/content/student-application-information

 

Halihazırda Tarih Bölümü’nde doktora yapan öğrenciler İngilizce bir niyet mektubu ve transkriptleri ile 4 Mayıs 2018 tarihine kadar Bizans Çalışmaları Araştırma Merkezi’ne burs için başvurabilirler.

İletişim adresi: byzantinestudies@boun.edu.tr 

 

                 (III) ANDREW W. MELLON KISA DÖNEM YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ARAŞTIRMA BURSU

Boğaziçi Üniversitesi Bizans Çalışmaları Araştırma Merkezi, 2018 yılında Andrew W. Mellon Vakfı’nın desteğiyle, Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nde Bizans çalışmaları alanında yüksek lisans ve doktora yapmakta olan öğrenciler için bir adet kısa dönem araştırma bursu verecektir. Bursun amacı, başarılı olan adayın Türkiye içinde ve dışında katılacağı dil kurslarının ve araştırma amaçlı yapacağı seyahatlerin masraflarını karşılamak olup, 2018 yılı içerisinde yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda harcanmak üzere en fazla 1.400 dolar destek sağlanacaktır.

Adaylar başvurularını 6 Mayıs 2018 tarihinden önce Bizans Çalışmaları Araştırma Merkezi’ne ulaştırmalıdır. Başvuru dosyası İngilizce olmalı ve yapılacak harcamaların bütçesi, araştırma projesinin 1.500 kelimeyi geçmeyecek özeti, detaylı CV ve akademik transkript içermelidir.

Başvurular hem e-posta ile elektronik formatta hem de kağıt kopya olarak gönderilmelidir. 

E-posta: byzantinestudies@boun.edu.tr

Adres: Bizans Çalışmaları Burs Komitesi, Tarih Bölümü, Boğaziçi Üniversitesi, Bebek 34342, İstanbul, Türkiye