ETKİNLİKLER

İş İlanı: Bizans Sanat Tarihi ve Arkeolojisi

 

Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü, 2018 Bahar döneminde başlamak üzere Yardımcı Doçent veya Doçent seviyesinde tam zamanlı bir öğretim üyesi işe alacaktır. Başvuracak adayların bölümün Bizans sanat tarihi ve arkeolojisi alanında açılan lisans ve lisansüstü derslerine katkı sağlamaları, akademik araştırma ve yayınlarını özellikle Orta veya Geç Bizans dönemi Anadolusu sanat tarihi ve arkeolojisi alanında yapmış olmaları beklenmektedir.


Adayların işe başlama tarihinde doktoralarını tamamlamış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları ve mükemmel derecede İngilizce bilmeleri gerekmektedir. Ders yükümlülükleri ve danışmanlık görevleri yanında, adayların yoğun akademik araştırma ve yayın faaliyetinde bulunmaları ve hem Tarih Bölümünün hem de Boğaziçi Üniversitesi Bizans Çalışmaları Araştırma Merkezinin faaliyetlerine katkı yapmaları iş tanımı kapsamındadır.
Başvurular için son tarih 1 Eylül 2017'dir.


Gerekli belgeler:

 

• Özgeçmiş
• Araştırma alanları tanımı (tek satır aralıklı üç sayfayı geçmeyecek uzunlukta)
• Eğitim ve öğretim felsefesi tanımı (tek satır aralıklı iki sayfayı geçmeyecek uzunlukta)
• Bir adet lisans düzeyinde Bizans sanat tarihi ve arkeolojisine giriş dersi programı (iki dönem)
• Bir adet lisansüstü düzeyinde Bizans sanat tarihi veya arkeolojisi temalı seminer dersi programı (tek dönem)
• Üç adet tavsiye mektubu (Tavsiye mektubu yazanların, mektuplarını elektronik olarak veya posta ile doğrudan bölüme göndermeleri gerekmektedir.)
• Örnek akademik yayın (makale veya kitap bölümü)

 

Yukarıdaki belgelerin elektronik kopyalarının PDF formatında byzantinehistory@boun.edu.tr e-posta adresine, asıllarının ise aşağıdaki adrese yollanması rica edilir:


Bizans Sanat Tarihi ve Arkeolojisi Seçici Kurulu
Boğaziçi Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü
34342 Bebek
İstanbul