Doktora Sonrası Araştırmacılar

 

Siren Çelik 

 

 

Dr. Çelik lisans derecesini, Sosyal ve Siyasal Bilimler alanında 2011 senesinde Sabancı Üniversitesi’nden aldı. Birmingham Üniversitesi'nden yüksek lisans derecesini aldıktan sonra, yine aynı üniversitede 2016 senesinde doktorasını tamamladı. ‘Manuel II Palaiologos’un Tarihi Biyografisi (1350-1425)’ başlıklı doktora tezi, kitap olarak yayına hazırlanmaktadır. Dr. Çelik, yazmış olduğu bu biyografi aracılığıyla, bir yazar olarak ihmal edilmiş olan İmparator Manuel’in Bizans edebiyatında bir yer edinmesini amaçlamaktadır. Manuel’in edebi, felsefi ve teolojik külliyatını ve diğer kaynakları inceleyerek, imparatorun bir hükümdar, yazar ve kişilik olarak detaylı bir portresini sunmayı ve de imparatorun dünyasına ve dönemine bir pencere açmayı hedeflemektedir. Sadece siyasi olaylara değil, fakat ayrıca imparatorun kişiliği, özel hayatı ve edebi eserlerine odaklanan bir biyografi olarak, bu çalışma Bizans  Çalışmalarına farklı bir yaklaşım sunacaktır. Çok yönlü bir Bizans imparatorunun portresi olarak, bu biyografi ayrıca Avrupa Ortaçağ uzmanlarına ve de daha geniş bir okuyucu kitlesine hitap etmeyi ümit etmektedir. Dr. Çelik Dumbarton Oaks’ta Junior Fellow olarak ve ANAMED’de Stavros Niarchos doktora sonrası araştırmacısı olarak bulunmuştur. Yeni araştırma projesi Bizans’ta zaman kavramı üzerine odaklanmıştır. Bu proje, 4. ve 15. yüzyıllar arası Bizans’ta zaman kavramını incelemeyi amaçlamaktadır; projenin alt başlıkları zaman ölçümü, Bizans felsefesi ve teolojisinde zaman kavramı, Bizans tarih yazımında zaman ve de günlük hayatta zaman kavramı gibi konulara yoğunlaşacaktır.

 

 

Nathan Leidholm

 

 

Nathan Leidholm Bizans tarihi alanındaki doktora derecesini Chicago Üniversitesi’nden 2016 yılında aldı. Klasik çalışmaları alanındaki lisans derecesini North Dakota Üniversitesi’nde 2008 yılında, tarih alanındaki yüksek lisans çalışmalarını ise Chicago Üniversitesi’nde 2009 yılında tamamladı. Yakında kitap olarak yayınlanacak doktora tezi, Bizans aristokrat ailelerindeki akrabalık anlamına gelen genos kavramının belirgin bir sosyal olgu olarak rolü ve işlevini araştırmaktadır. “Bizans İmparatorluğu’nun Politik Aileleri: Bir Akrabalık Grubu Olarak Genos’un Sosyal ve Kültürel Önemi, ca. 900-1150” başlıklı tez çalışması, aristokrat ailelerin gelişimine yalnızca akrabalık grupları içindeki yapısal değişimleri değil aynı zamanda aristokrat kimliğinin ayrılmaz bir parçası olan aile kavramındaki kültürel değişimleri analiz ederek yeni bir yaklaşım önermektedir. Chicago Üniversitesi'ndeki çalışmaları sırasında Byzantinische Zeitschrift dergisi editörü Prof. Dr. Walter Kaegi’ye editor asistanlığı yaptı ve Antik Yunan döneminden modern Avrupa tarihine uzanan farklı konularda ders verdi. Yine aynı üniversitedeki Geç Antik ve Bizans Seminerleri’nin öğrenci koordinatörlüğünü üstlendi. Boğaziçi Üniversitesi’ne gelmeden önce Dumbarton Oaks Araştırma Kütüphanesi ve Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü’nden araştırma bursu kazandı. Ayrıca, Londra Üniversitesi Tarih Araştırmaları Enstitüsü’nde ziyaretçi araştırmacı olarak bulundu. Andrew W. Mellon Doktora Sonrası Araştırma Bursiyeri olarak çalıştığı Boğaziçi Üniversitesi Bizans Çalışmaları Araştırma Merkezi’nde, Bizans kölelerinin akraba ilişkileri ve aile yaşantıları üzerine “VI-XII Yüzyıllar Arasında Bizans İmparatorluğu’ndaki Kölelerde Aile ve Akrabalık” başlıklı yeni çalışmasını sürdürmektedir. Araştırma alanları genel olarak Geç Antik dönemden, Bizans İmparatorluğu ve Ortaçağ Avrupasını kapsamakla birlikte, özellikle X-XII yüzyıllar arasındaki akrabalık, aristokrasi, kimlik, kölelik ve tarihsel bellek konularına odaklanmaktadır.